APIE MUS

Indijos Centras 

Tai įmonių grupė, plėtojanti verslo ir kultūros ryšius tarp Indijos ir Lietuvos.

KONTAKTAI

Švitrigailos g. 3

Vilnius, LT-03110

+370 600 22499

+370 682 57722

gc@ibcc.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS

© 2017 by Indijos Centras. 

INDIJOS NAMAI

VYDOMI PROJEKTAI

Dalyvaujame projekte „LIFE FitForREACH” – siūlome alternatyvą

gaminiams su pavojingomis cheminėmis medžiagomis

 

Bendradarbiaujame su NVO „Baltijos aplinkos forumas” ir prisidedame prie projekto „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės įmonėse” (LIFE FitForREACH)

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015/10–2020/03

 

Projektu siekiama paskatinti mažas ir vidutines Baltijos šalių įmones  atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų, turinčių neigiamą įtaką žmogaus sveikatai bei aplinkai. Pagrindinis tikslas – parodyti pavojingų medžiagų pakeitimo saugesnėmis alternatyvomis poveikį aplinkai ir žmogaus gerbūviui. Projekto komanda įmonėms siūlys visą „cheminių medžiagų valdymo paketą”:

  • Kompetencijų didinimą atliekant cheminių medžiagų inventorizaciją ir valdymą;

  • Pagalbą siekiant atitikti teisinį pavojingų cheminių medžiagų reglamentavimą ir teikiant pasiūlymus įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis bei efektyvaus resursų panaudojimo vertinimą.

 

Kodėl tai svarbu?  

 

Pavojingų cheminių medžiagų (tokių, kurios yra dirbtinės ir turi neigiamą ilgalaikį poveikį tiek aplinkai, tiek gyvajai gamtai, tiek žmogaus sveikatai) naudojimas įmonių veikloje ir išmetimai į aplinką šiuo metu yra kontroliuojami ir ribojami pagal naudojamų medžiagų kiekį. Tačiau atsiranda vis daugiau mokslinių įrodymų, kad šiom pavojingoms cheminėms medžiagoms saugios koncentracijos negali būti, kadangi net maži kiekiai besikaupdami aplinkoje ir gyvuosiuose organizmuose sutrikdo natūralius apykaitos ciklus ir turi įtakos gyvūnų hormoninei sistemai, žmonių susirgimams vėžinėmis ligomis, paviršinių ir giluminių vandenų kokybei. Siekiama tokias pavojingas chemines medžiagas ateityje riboti ar drausti naudoti gamybai ES lygiu, tačiau šie procesai vyksta pakankamai  lėtai dėl formalių procedūrų, o tokių medžiagų  kasdienis naudojimas yra labai paplitęs (tai rodo tyrimų, atliktų BaltActHaz projekto metu, rezultatai). Todėl svarbu jau dabar imtis veiksmų šių medžiagų kiekio aplinkoje mažinimui. Pagrindinė šių medžiagų mažinimo priemone, kai tik įmanoma, laikoma alternatyvių, neturinčių pavojingų savybių, medžiagų naudojimas arba technologijų keitimas (pakeitimas). Tokiu būdu sumažinami įmonės ištekliai nuotekų ir išmetamų teršalų valymui, eliminuojamas neigiamas poveikis darbuotojų sveikatai bei galutiniam vartotojui pateikiamas saugesnis produktas.

Projekto veiklos mūsų įmonėje

Bendradarbiaujant su Baltijos aplinkos forumu, mes:

  • Tiek vartotojams, tiek kitoms verslo įmonėms pristatysime alternatyvų produktą be pavojingų medžiagų - indus iš palmės priešlapio.

  • Raginsime visuomenę domėtis gamtai draugiškais alternatyviais verslo sprendimais.

  • Atliksime alternatyvaus produkto (indų iš palmės priešlapio) būvio ciklo vertinimą.

 

Prie projekto kviečiamos prisijungti ir kitos Baltijos šalių įmonės. Susidomėjai?

Daugiau informacijos: http://fitreach.eu/lt